Pravna regulativa – propisi

Pravna regulativa – propisi


 

PROPISI KOJE PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE NAJČEŠĆE PRIMJENjUJE U RADU

PROCESNI ZAKONI

 • Zakon o parničnom postupku
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/03, 85/03,74/05, 63/07, 49/09 i 61/13)
 • Zakon o vanparničnom postupku
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 36/09)
 • Zakon o opštem upravnom postupku
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07 i 50/10)
 • Zakon o upravnim sporovima
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/05 i 63/11)
 • Zakon o izvršnom postupku
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/03,85/03,64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 i 98/14)
 • Zakon o stečajnom postupku
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 67/02, 77/02, 38/03, 96/03, 68/07, 12/10, 16/10- Prečišćen tekst 26/10)
 • Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske
  („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 53/12)

MATERIJALNO PRAVNI PROPISI

 • Ustav Republike Srpske
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/92 -prečišćen tekst, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05, 48/11)
 • Zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske (neslužbeni, prečišćeni tekst), možete preuzeti ovdje.
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/05, 77/06, 119/08 i 78/11)
 • Zakon o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20.05.1992. do 19.06.1996. godine
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 103/05, 1/09, 49/09 i 118/09)
 • Zakon o eksproprijaciji
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 i 79/15)
 • Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15)
 • Zakon o sudovima Republike Srpske
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/12 i 44/15)
 • Zakon o vještacima Republike Srpske
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/05 i 65/08)
 • Zakon o obligacionim odnosima
  („Službeni list SFRJ “, broj 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, 17/93, 03/96, 39/03 i 74/04)
 • Zakon o unutrašnjem dugu Republike Srpske
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/12, 28/13, 59/13 i 44/14)
 • Zakon o uređenju prostora i građenju
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 2/15, 106/15 i 3/16)
 • Zakon o utvrđivanju prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/06)
 • Zakon o koncesijama
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 93/06, 86/07, 14/10 i 5/12)
 • Zakon o šumama Republike Srpske
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/08 i 60/13)
 • Zakon o vodama
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/06, 92/09 i 121/12)
 • Zakon o javnim putevima Republike Srpske
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/13)
 • Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/12)
 • Zakon o imovini i potraživanjima kojima upravlja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima Republike Srpske
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/10, 11/15)
 • Zakon o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/04, 71/10 i 67/13)
 • Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima
  „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 i 28/13)
 • Zakon o privatizaciji državnih stanova
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/11, 67/13 i 60/15)
 • Zakon o poljoprivrednim zadrugama
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08, 106/09 i 78/11)
 • Zakon o radu
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16)
 • Zakon o slobodi pristupa informacijama
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/01)
 • Zakon o javnim nabavkama BiH
  („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)
 • Zakon o javno- privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09, 63/11)
 • Zakon o republičkoj upravi
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 i 121/12)
 • Zakon o postupku medijacije
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 57/07 )
 • Uputstvo o provjeri zakonitosti ugovora o korištenju stanova zaključenih i obnovljenih poslije 01.04.1992.godine i postupku utvrđivanja prava na obnovu ugovora o korištenju stana
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 11/02)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu zamjene šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/11 i 19/14)
 • Uredba o postupku realizacije javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskoj
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/09)
 • Poslovnik o radu Vlade Republike Srpske
  („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 10/09)
 • Pravilnik o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti
  („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/14 i 25/14), i niz drugih propisa.