КОНТАКТ

Контакт


 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Вука Караџића број 4
78000 Бања Лука
Тел: +387 (0) 51/247-403
Факс: +387 (0) 51/247-493
Електронска пошта:prs@pravobranilastvors.net
Радно вријеме: од 08 до 16 часова

ПРАВОБРАНИЛАЦ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Вука Караџића број 4
78000 Бања Лука
Правобранилац – Милимир Говедарица
Тел: +387 (0) 51/247-403
Факс: +387 (0) 51/247-493
Електронска пошта:milimir.govedarica@pravobranilastvors.net

 

КАБИНЕТ ПРАВОБРАНИОЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Вука Караџића број 4
78000 Бања Лука
Замјеник правобраниоца – Љиљана Грбић
Телефон: +387 (0) 51/247-402
Факс: +387 (0) 51/247-493
Електронска пошта:prs@pravobranilastvors.net
Електронска пошта:ljiljana.grbic@pravobranilastvors.net
Технички секретар
Телефон: +387 (0) 51/247-403
Факс: +387 (0) 51/247-493
Електронска пошта:tehnicki.sekretar@pravobranilastvors.net

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Вука Караџића број 4
78000 Бања Лука
Секретар – Бранка Смољић
Тел: +387 (0) 51/247-761
Факс: +387 (0) 51/247-493
Електронска пошта:branka.smoljic@pravobranilastvors.net

 

РАЧУНОВОДСТВО ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Вука Караџића број 4
78000 Бања Лука
Тел: +387 (0) 51/247-486, 247-484
Факс: +387 (0) 51/247-493
Електронска пошта:racunovodstvo@pravobranilastvors.net
Шеф Рачуноводства – Драженка Пуцар
Тел: +387 (0) 51/247-486
Факс: +387 (0) 51/247-493
Електронска пошта:drazenka.pucar@pravobranilastvors.net

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ
Вука Караџића број 4
78000 Бања Лука
Тел:+387 (0) 51/247-490, 247-492, 247-488, 247-738, 247-489, 247-763
Факс: +387 (0) 51/247-493
Електронска пошта:eksproprijacija@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – мр Војо Павичић
Тел:+387 (0) 51/247-490
Факс: +387 (0) 51/247-493
Електронска пошта:vojo.pavicic@pravobranilastvors.net

 

СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА БАЊА ЛУКА
Краља Алфонса XIII бр.11.
78000 Бања Лука
Телефон: +387 (0) 51/233-510, 218-858, 216-240
Факс: +387 (0) 51/218-282
Електронска пошта:sz.banjaluka@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца
Телефон: +387 (0) 51/233-511
Факс: +387 (0) 51/218-282
Технички секретар – Нада Аћимовић
Телефон: +387 (0) 51/233-510, 218-858, 216-240
Факс: +387 (0) 51/218-282
Електронска пошта:sz.banjaluka@pravobranilastvors.net
Канцеларија за ратне штете Бања Лука
Краља Петра I Карађорђевића – Пролаз код броја 86 – десно, службени улаз, IV спрат
Зграда преко пута Главне поште
78000 Бања Лука
Телефон: +387 (0) 51/219-866, 219-393
Факс: +387 (0) 51/219-866

 

СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА БИЈЕЉИНА
Вука Караџића број 3.
76300 Бијељина
Тел/Факс:+387 (0) 55/202-513
Електронска пошта:sz.bijeljina@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Милан Радујко
Тел/Факс:+387 (0) 55/202-513
Електронска пошта:milan.radujko@pravobranilastvors.net

 

СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ДОБОЈ
Светог Саве број 22.
74000 Добој
Тел/Факс:+387 (0) 53/241-133
Електронска пошта:sz.doboj@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Милкица Гарић
Тел/Факс:+387 (0) 53/241-133
Електронска пошта:milkica.garic@pravobranilastvors.net

 

СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ПРИЈЕДОР
Јована Рашковића број 6.
79000 Приједор
Тел:+387 (0) 52/231-414
Факс:+387 (0) 52/233-231
Електронска пошта:sz.prijedor@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Зоран Басрак
Тел:+387 (0) 52/231-414
Факс:+387 (0) 52/233-231
Електронска пошта:zoran.basrak@pravobranilastvors.net

 

СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ФОЧА
Моме Кочевића бб
73300 Фоча
Тел/Факс:+387 (0) 58/210-604
Електронска пошта:sz.foca@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Славојка Мандић
Тел/Факс:+387 (0) 58/210-604
Електронска пошта:slavojka.mandic@pravobranilastvors.net

 

СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ТРЕБИЊЕ
Степе Степановића бб
89101 Требиње
Тел/Факс:+387 (0) 59/240-002
Електронска пошта:sz.trebinje@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Зоран Сорајић
Тел/Факс:+387 (0) 59/240-002
Електронска пошта:zoran.sorajic@pravobranilastvors.net

 

СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Војводе Радомира Путника бб
Тел: 057/327-345
Факс: 057/327-346
Електронска пошта:sz.istocnosarajevo@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Слађана Космајац
Електронска пошта:sladjana.kosmajac@pravobranilastvors.net
Електронска пошта:is.ratnestete@pravobranilastvors.net
 

СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ВЛАСЕНИЦА
Светосавска број 12.
75440 Власеница
Тел/Факс:+387 (0) 56/734-540
Електронска пошта:sz.vlasenica@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Никола Милић
Тел/Факс:+387 (0) 56/734-540
Електронска пошта:nikola.milic@pravobranilastvors.net
Канцеларија за ратне штете Соколац
Цара Лазара бб
71350 Соколац
Тел/Факс:+387 (0) 57/447-484