Jedinstveni u zaštiti suverenih nadležnosti Republike Srpske

Pravobranilac Republike Srpske prisustvovao je godišnjem sastanku RUGIPP-a održanom na Kozari, zajedno sa direktorom Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao i ostalim šefovima područnih jedinica ove institucije. Na sastanku je istaknuta potreba za daljim intenziviranjem i nastavkom dobre međusobne saradnje ovih institucija, a sve u cilju što adekvatnije zaštite imovinsko pravnih interesa Republike […]

Опширније