Javne nabavke

Javne nabavke


   
01.02.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja i servisiranja putničkih automobila.
   
 

Javne nabavke za 2022. godinu

 

Javne nabavke za 2021. godinu

 

Javne nabavke za 2020. godinu

 

Javne nabavke za 2020. godinu

 

Javne nabavke za 2018. godinu