Javne nabavke za 2022. godinu

Javne nabavke za 2022. godinu


09.12.2022 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.10.2022. godine do 31.10.2022. godine.
07.11.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva.
04.11.2022 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.09.2022. godine do 30.09.2022. godine.
04.10.2022 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.08.2022. godine do 31.08.2022. godine.
08.09.2022 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.07.2022. godine do 31.07.2022. godine.
08.08.2022 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.06.2022. godine do 30.06.2022. godine.
22.06.2022 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.05.2022. godine do 31.05.2022. godine.
16.06.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hardvera i aktivne računarske opreme.
10.06.2022 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.04.2022. godine do 30.04.2022. godine.
25.05.2022 Plan nabavki za 2022. godinu.
04.05.2022 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.03.2022. godine do 31.03.2022. godine.
05.04.2022 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.02.2022. godine do 28.02.2022. godine.
22.03.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera.
04.03.2022 Izmjena plana nabavki za 2022. godinu.
01.03.2022 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2022. godine do 31.01.2022. godine.
15.02.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala.
15.02.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja i servisiranja putničkih automobila.
10.02.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanje informatičke opreme.
03.02.2022 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.12.2021. godine do 31.12.2021. godine.
05.01.2022 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.11.2021. godine do 30.11.2021. godine.

Javne nabavke za 2021. godinu

Javne nabavke za 2020. godinu

Javne nabavke za 2019. godinu

Javne nabavke za 2018. godinu

Skip to content