Pravna regulativa – propisi

Pravna regulativa – propisi


PROPISI KOJE PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE NAJČEŠĆE PRIMJENjUJE U RADU

PROCESNI ZAKONI

 • Zakon o parničnom postupku

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/03, 85/03,74/05, 63/07, 49/09 i 61/13)

 • Zakon o vanparničnom postupku

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 36/09 i 91/16)

 • Zakon o opštem upravnom postupku

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07 i 50/10),

 • Zakon o upravnim sporovima

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/05 i 63/11)

 • Zakon o izvršnom postupku

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/03,85/03,64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 5/17),

 • Zakon o stečaju

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/16)

 • Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 53/12 i 91/17).

MATERIJALNO PRAVNI PROPISI

 • Ustav Republike Srpske

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/92 -prečišćen tekst, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05)

 • Zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske, možete preuzeti ovdje.

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 7/18)

 • Zakon o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20.05.1992. do 19.06.1996. godine

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 103/05, 1/09, 49/09 i 118/09)

 • Zakon o eksproprijaciji

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 112/06, 33/07, 66/08, 110/08, 2/15 i 79/15)

 • Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 18/16)

 • Zakon o sudovima Republike Srpske

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/12, 14/14, 44/15, 39/16 i 100/17)

 • Zakon o vještacima Republike Srpske

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/17)

 • Zakon o obligacionim odnosima

(„Službeni list SFRJ “, broj 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/93, 03/96, 39/03 i 74/04)

 • Zakon o unutrašnjem dugu Republike Srpske

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/12, 28/13, 41/13, 59/13 i 44/14)

 • Zakon o uređenju prostora i građenju

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 2/15, 106/15 i 3/16)

 • Zakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/06)

 • Zakon o koncesijama

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13 i 16/18)

 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 93/06, 86/07, 14/10 i 5/12)

 • Zakon o šumama Republike Srpske

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/08 i 60/13)

 • Zakon o vodama

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17)

 • Zakon o javnim putevima Republike Srpske

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/13)

 • Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/12, 110/16 i 22/18)

 • Zakon o imovini i potraživanjima kojima upravlja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima Republike Srpske

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/10, 11/15)

 • Zakon o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/04, 71/10, 30/12, 117/12 i 67/13)

 • Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 i 28/13)

 • Zakon o privatizaciji državnih stanova

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 18/11 i 67/13, 60/15)

 • Zakon o poljoprivrednim zadrugama

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08, 106/09 i 78/11)

 • Zakon o radu

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16)

 • Zakon o slobodi pristupa informacijama

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/01)

 • Zakon o javnim nabavkama BiH

(„Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)

 • Zakon o javno- privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09 i 63/11)

 • Zakon o republičkoj upravi

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 121/12, 15/16 i 57/16)

 • Zakon o postupku medijacije

(„Službeni glasnik BiH“, broj 37/04)

 • Uputstvo o provjeri zakonitosti ugovora o korištenju stanova zaključenih i obnovljenih poslije 01.04.1992.godine i postupku utvrđivanja prava na obnovu ugovora o korištenju stana

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 11/02)

 • Pravilnik o uslovima i načinu zamjene šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/11, 19/14 i 99/14)

 • Uredba o postupku realizacije projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskoj

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/09 i 62/12)

 • Poslovnik o radu Vlade Republike Srpske

(„Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 10/09)

 • Pravilnik o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti

(„Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/14, 25/14, 31/15, 101/15, 3/16, 80/16 i 12/18), i niz drugih propisa.

Skip to content