Pravobranilac Republike Srpske primio posebno priznanje od RITE ,,Gacko“

Povodom obilježavanja 70 godina od početka eksploatacije uglja i 40 godina rada termoelektrana, najveće preduzeće u istočnoj Hercegovini Rudnik i termoelektrana Gacko je dodjelila posebno priznanje Pravobranilaštvu Reublike Srpske za nesebično zalaganje i izuzetan doprinos u radu.
Pravobranilaštvo Republike Srpske se ovim putem zahvaljuje Rudniku i termolektrani Gacko za dosadašnju saradnju, ističući značaj stabilnosti rada ovog preduzeća, kako za elektro-energetski sistem Republike Srpske, tako za cijelu Hercegovinu i opštinu Gacko.