Najbolji student Pravnog fakulteta dobio posao u Pravobranilaštvu Republike Srpske

Pravobranilaštvo Republike Srpske je nastavilo dugogodišnju praksu zapošljavanja najboljih studenata sa oba Javna univerziteta u Republici Srpskoj-Pravnih fakulteta i zaposlilo je najboljeg studenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu M.K. iz Rogatice, koji je stekao zvanje diplomiranog pravnika sa prosječnom ocijenom 9,26.
U duhu uspješne saradnje sa Pravnim fakultetima u Republici Srpskoj, takođe Pravobranilaštvo Republike Srpske je sklopilo Sporazum o saradnji održavanja studentske prakse koji se realizuje od 2019. godine i gdje je do sada veliki broj studenata stekao praktična znanja.
Od ove godine u novom poslovnom objektu Pravobranilaštva Republike Srpske osposobljena je Kancelarija za saradnju sa Univerzitetom i edukaciju, u kojima će se obavljati studentska praksa i na taj način mladim pravnicima pružiti prilika da steknu neophodna znanja.