Jedinstveni u zaštiti suverenih nadležnosti Republike Srpske

Pravobranilac Republike Srpske prisustvovao je godišnjem sastanku RUGIPP-a održanom na Kozari, zajedno sa direktorom Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao i ostalim šefovima područnih jedinica ove institucije.

Na sastanku je istaknuta potreba za daljim intenziviranjem i nastavkom dobre međusobne saradnje ovih institucija, a sve u cilju što adekvatnije zaštite imovinsko pravnih interesa Republike Srpske i jedinstvenog odgovora na sve pokušaje prekrajanja izvornih dejtonskih nadležnosti.

Takođe, Republika Srpska nastaviće raspolagati sa svojom imovinom u skladu sa Ustavom Republike Srpske i u sklopu graničnih međuentiteskih linija koje su nesporno definisane Dejtonskim mirovnim sporazumom, sa prioritetom njenog tehničkog uspostavljanja na pojedinim područijima, tj. postavljanja graničnog kamenja, geodetskih biljega i tehničkih znakova.

Zajednički odgovor institucija Republike Srpske na protivustavno uzurpiranje prava na imovinu je jedinstven, imovinsko pravni odnosi su suverena nadležnost Republike Srpske, a svako suprotno postupanje predstavlja pravno nasilje nad Ustavom Republike Srpske, kao i životima građana Republike Srpske.