Pravobranilac Republike Srpske na Međunarodnom kongresu pravnika u Sloveniji

Pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica je učestvovao na III Međunarodnom kongresu pravnika na temu „GDPR u evropskim zemljama“, a koji je organizovan na Bledu, u Sloveniji od 27. februara do 2.marta 2024.godine.
Kao predavač na pomenutom kongresu, Pravobranilac Republike Srpske se predstavio sa temom „ Zakonodavni okvir iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u Bosni i Hercegovini“, kao i temom Zakon o slobodi pristupa informacijama.
Pomenuti kongres je okupio vodeće stručnjake i rukovodioce regiona i Evrope, iz oblasti zaštite ličnih podataka i pravnih tehnologija na preko 20 predavanja, 5 panel diskusija, radionica,itd. , a sve sa ciljem pružanja uvida u primjenu Opšte uredbe o zaštiti podataka u raznim sektorima i pružanja praktične smjernice za upravljanje i usklađivanje s propisima.

PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE