Stručno usavršavanje zaposlenih u Pravobranilaštvu Republike Srpske na 24. Zimskoj školi evropskog prava na Zlatiboru

Zaposleni u Pravobranilaštvu su učestvovali u radu 24. Zimske škole evropskog prava, koja je održana u periodu od 28. februara do 3. marta 2024. godine na Zlatiboru.
Predavanja su bila organizovana u tri tematske cijeline: aktuelni odnosi Srbije i Evropske unije, aktuelna pitanja u katastru Republike Srpske i aktuelna pitanja u elektroprivredi Republike Srpske.
Takođe, učesnici su detaljnije razmatrali teme u vezi sa pitanjima nepokretne imovine u Republici Srpskoj, provođenje pravnih poslova u javnim evidencijama a čiji su predmet nepokretnosti u svojini Republike Srpske, pitanja sporazuma sukcecije, pravni status Republike Srpske, primjena Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Republike Srpske i mnoge druge teme.
Predavači na 24. Zimskoj školi evropskog prava na Zlatiboru bili su eminenti pravnici iz regiona poput akademika prof. dr Radovan Vukadinović, prof. dr Slobodan Samardžić, akademik prof. dr Vitomir Popović, prof. dr Enes Hašić, prof. dr Zorica Drljača, i mnogi drugi. Jedan od predavača bio je Zamjenik pravobranioca Republike Srpske Milan Radujko, koji je govorio na temu „Pravo Republike Srpske da zaštiti svoje imovinsko-pravne interese“.
Zajednički cilj svih učesnika je bio razmjena znanja i ideja, kao i adekvatan uvid u problem zaštite imovinsko-pravnih interesa Republike Srpske i razumijevanje pravne situaciju u kojoj se Republika Srpska trenutno nalazi.


PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE