Početna

Najbolji student

Najbolji student Pravnog fakulteta dobio posao u
Pravobranilaštvu Republike Srpske

Pravobranilaštvo Republike Srpske je nastavilo dugogodišnju praksu zapošljavanja najboljih studenata sa oba Javna univerziteta u Republici Srpskoj-Pravnih fakulteta i zaposlilo je najboljeg studenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu M.K. iz Rogatice, koji je stekao zvanje diplomiranog pravnika sa prosječnom ocijenom 9,26.

Obavještenje


Ovim putem vas obavještavamo da se Pravobranilaštvo Republike Srpske preselilo u novi Poslovni objekat na adresi Vladike Platona bb, Banja Luka.

Svu dokumentaciju i akte koje ste do sada slali na adresu Vuka Karadžića 4, Banja Luka (stara zgrada Vlade Republike Srpske), potrebno je da od 30.01.2023. godine šaljete na novu adresu Pravobranilaštva, ulica Vladike Platona bb (zgrada u neposrednoj blizini Administrativnog centra Vlade Republike Srpske).


Nadležnost

Zakonom o Pravobranilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 7/18) propisano je da je Pravobranilaštvo samostalan organ koji u postupku pred sudovima i drugim nadležnim organima preduzima pravna sredstva radi zaštite i ostvarivanja imovinskih prava i interesa zastupanih subjekata, te vrši i druge poslove određene zakonom. Zastupani subjekat su Republika Srpska, jedinica lokalne samouprave, njihovi organi i organizacije, te drugi organi i organizacije koje nemaju svojstvo pravnog lica i nisu upisani u sudski registar, a finansiraju se iz budžeta Republike Srpske.

Pročitaj više…

 

Pravna regulativa

– Zakon o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/03, 85/03,74/05, 63/07, 49/09 i 61/13)

– Zakon o vanparničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 36/09 i 91/16)

– Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07 i 50/10),

– Zakon o upravnim sporovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/05 i 63/11),

Pročitaj više…