Почетна

Најбољи студент

Најбољи студент Правног факултета добио посао у
Правобранилаштву Републике Српске

Правобранилаштво Републике Српске je наставило дугогодишњу праксу запошљавања најбољих студената са оба Јавна универзитета у Републици Српској-Правних факултета и запослило је најбољег студента Универзитета у Источном Сарајеву М.K. из Рогатице, који је стекао звање дипломираног правника са просјечном оцијеном 9,26.

Обавјештење


Овим путем вас обавјештавамо да се Правобранилаштво Републике Српске преселило у нови Пословни објекат на адреси Владике Платона бб, Бања Лука.

Сву документацију и акте које сте до сада слали на адресу Вука Караџића 4, Бања Лука (стара зграда Владе Републике Српске), потребно је да од 30.01.2023. године шаљете на нову адресу Правобранилаштва, улица Владике Платона бб (зграда у непосредној близини Административног центра Владе Републике Српске).


Надлежност

Законом о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 7/18) прописано је да је Правобранилаштво самосталан орган који у поступку пред судовима и другим надлежним органима предузима правна средства ради заштите и остваривања имовинских права и интереса заступаних субјеката, те врши и друге послове одређене законом. Заступани субјекат су Република Српска, јединица локалне самоуправе, њихови органи и организације, те други органи и организације које немају својство правног лица и нису уписани у судски регистар, а финансирају се из буџета Републике Српске.

Прочитај више…

Правна регулатива

ПРОЦЕСНИ ЗАКОНИ

– Зaкон о пaрничном поступку („Службени глaсник Републике Српске“, број 58/03, 85/03,74/05, 63/07, 49/09 и 61/13)

– Зaкон о вaнпaрничном поступку („Службени глaсник Републике Српске“, број 36/09 и 91/16)

– Зaкон о општем упрaвном поступку („Службени глaсник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10),

– Зaкон о упрaвним споровимa („Службени глaсник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11),

Прочитај више…