Правобранилац Републике Српске посјетио Општину Вишеград

Правобранилац Републике Српске Милимир Говедарица посјетио је општину Вишеград и разговарао је са начелником Младеном Ђуревићем о преносу власништва земљишта са Републике Српске на ову општину над више од 450.000 метара квадратних и објеката на подручју Узамнице, а све са циљем реализације инвестиционих пројеката.
Том приликом Правобранилац Републике Српске навео да је Влада Републике Српске донијела ову одлуку, те да је разговарано о рјешавању имовинско-правних односа. Он је истакао да су у овој општини, иако радећи у турбулентним политичким условима су успјели да на професионалан начин обаве велики посао на том плану.
„Све ово не би било могуће без активне и стручне сарадње са општинским службама и начелником, а у виду доношења просторно планских аката. Општина Вишеград би требала бити примјер за све друге општине од Требиња до Рибника јер је то неопходан услов за Владу да пребаци земљиште у власништво локалних заједница како би се могла извршити промјена намјене тога земљишта“, рекао је Правобранилац Републике Српске.
Начелник Ђуревић је истакао да је сарадња ове општине са Правобранилаштвом Републике Српске изванредна. Такође, он је рекао да је локација Узамница у непосредној близини хидроелектране „Вишеград“ веома значајна с обзиром на то да општина Вишеград нема површине које би могла користити за привредне сврхе.
„Имамо идеје за тај простор, у наредном периоду ће оне бити конкретизоване и ићи ће се у њихову реализацију“, навео је начелник Ђуревић.