Stručni kolegijum

Stručni kolegijum


Stručni kolegijum Pravobranilaštva Republike Srpske

Tijelo koje saziva pravobranilac Republike Srpske, a sačinjavaju ga: pravobranilac, zamjenici pravobranioca, pomoćnici pravobranioca i ostali zaposleni u Pravobranilaštvu, koje odredi pravobranilac, a razmatra: sva pitanja koja se odnose na obavljanje poslova iz nadležnosti Pravobranilaštva; najvažnija i najsloženija pravna sporna pitanja koja se pojavljuju tokom rada na konkretnim predmetima; probleme u primjeni zakona i drugih propisa na kojima se zasniva rad organa; zauzimanje pravnih stavova neophodnih za davanje mišljenja na ugovore koji se dostavljaju radi ocjene pravne valjanosti, a kako bi se izbjeglo različito postupanje i različita praksa u Pravobranilaštvu; pravne stavove sudova; izveštaje/programe rada/informacije i druge materijale koji nastaju u radu Pravobranilaštva; procjenjuje da li je potrebno inicirati izmjenu/dopunu/ zakona ili drugog propisa u cilju spečavanja društveno štetnih posljedica u okviru preventivnog djelovanja organa; probleme u radu koji se odnose na organizaciju, ljudske resurse, materijalno-tehnička pitanja, radnu disciplinu i druga pitanja od značaja za rad organa.

Pravobranilaštvo, o zauzetim pravnim stavovima i mišljenjima, usvaja i donosi zaključke, koji su obavezujući na nivou Pravobranilaštva. Pravobranilac može po potrebi, pored stručnih kolegijuma koje saziva zamjenik pravobranioca u sjedištu zamjenika, sazvati vanredni stručni kolegijum u sjedištu zamjenika, radi razmatranja aktuelne problematike.

Stručni kolegijum Sjedišta zamjenika

Tijelo koje saziva zamjenik pravobranioca u Sjedištu zamjenika, koji utvrđuje dnevni red, o čemu pismenim putem obavještava sve pozvane učesnike, i rukovodi njegovim radom, radi razmatranja aktuelih pitanja i problema u sjedištu zamjenika.

Pravobranilac može, na prijedlog zamjenika pravobranioca ili po svojoj ocjeni, dostavljene pravne stavove i mišljenja, nakon održanog stručnog kolegijuma u sjedištu zamjenika, uvrstiti u dnevni red sastanka stručnog Kolegijuma Pravobranilaštva, radi razmatranja istih, a ukoliko budu usvojeni zaključkom stručnog kolegijuma Pravobranilaštva, postaju obavezujući na nivou Pravobranilaštva.

Skip to content