Javne nabavke za 2020. godinu

Javne nabavke za 2020. godinu


23.12.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku održavanja i servisiranja motornih vozila.
22.12.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva i tečnosti za pranje vjetrobrana
22.12.2020 Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobrana za LOT 1 i LOT 6
12.12.2020 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.010.2020. godine do 30.11.2020. godine.
11.10.2020 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01-09-2020. godine do 30.09.2020. godine
11.09.2020 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.08.2020. godine do 31.08.2020. godine.
11.08.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja.
11.08.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja tri motorna vozila marke KIA RIO u garantnom roku.
11.08.2020 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.07.2020. godine do 31.07.2020. godine.
04.08.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja informatičke opreme.
03.08.2020 TENDERSKA DOKUMENTACIJA Vršenje usluga servisiranja motornog vozila marke Kia Rio u garantnom roku
03.08.2020 Poziv za dostavu zahtjeva za učešće.
10.07.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.06.2020. godine do 30.06.2020. godine.
10.06.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.05.2020. godine do 31.05.2020. godine.
10.05.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.04.2020. godine do 30.04.2020. godine.
10.04.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine.
10.03.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2020. godine do 29.02.2020. godine.
06.03.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2020. godine do 31.01.2020. godine.
02.03.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera za štampače, fotokopir i faks aparate.
27.02.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala.
21.02.2020. TENDERSKA DOKUMENTACIJA Vršenje usluga servisiranja motornog vozila marke Škoda SuperB u garantnom roku
21.02.2020. Poziv za dostavu zahtjeva za učešće.
10.01.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.08.2019. godine do 31.12.2019. godine.
Skip to content