Јавне набавке за 2020. годину

Јавне набавке за 2020. годину


23.12.2020 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку одржавања и сервисирања моторних возила.
22.12.2020 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива и течности за прање вјетробрана
22.12.2020 Одлука о отказивању поступка јавне набавке погонског горива и течности за прање вјетробрана за ЛОТ 1 и ЛОТ 6
12.12.2020 Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.010.2020. године до 30.11.2020. године.
11.10.2020 Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01-09-2020. године до 30.09.2020. године
11.09.2020 Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.08.2020. године до 31.08.2020. године.
11.08.2020 Одлука о избору најповољнијег понуђача у преговарачком поступку без објаве обавјештења.
11.08.2020 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања три моторна возила марке КИА РИО у гарантном року.
11.08.2020 Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.07.2020. године до 31.07.2020. године.
04.08.2020 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге одржавања информатичке опреме.
03.08.2020 ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА Вршење услуга сервисирања моторног возила марке Киа Рио у гарантном року
03.08.2020 Позив за доставу захтјева за учешће.
10.07.2020. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.06.2020. године до 30.06.2020. године.
10.06.2020. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.05.2020. године до 31.05.2020. године.
10.05.2020. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.04.2020. године до 30.04.2020. године.
10.04.2020. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године.
10.03.2020. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.01.2020. године до 29.02.2020. године.
06.03.2020. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.01.2020. године до 31.01.2020. године.
02.03.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера за штампаче, фотокопир и факс апарате.
27.02.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала.
21.02.2020. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА Вршење услуга сервисирања моторног возила марке Шкода СуперБ у гарантном року
21.02.2020. Позив за доставу захтјева за учешће.
10.01.2020. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.08.2019. године до 31.12.2019. године.
Skip to content