Pravobranilac Republike Srpske posjetio Opštinu Višegrad

Pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica posjetio je opštinu Višegrad i razgovarao je sa načelnikom Mladenom Đurevićem o prenosu vlasništva zemljišta sa Republike Srpske na ovu opštinu nad više od 450.000 metara kvadratnih i objekata na području Uzamnice, a sve sa ciljem realizacije investicionih projekata.
Tom prilikom Pravobranilac Republike Srpske naveo da je Vlada Republike Srpske donijela ovu odluku, te da je razgovarano o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. On je istakao da su u ovoj opštini, iako radeći u turbulentnim političkim uslovima su uspjeli da na profesionalan način obave veliki posao na tom planu.
„Sve ovo ne bi bilo moguće bez aktivne i stručne saradnje sa opštinskim službama i načelnikom, a u vidu donošenja prostorno planskih akata. Opština Višegrad bi trebala biti primjer za sve druge opštine od Trebinja do Ribnika jer je to neophodan uslov za Vladu da prebaci zemljište u vlasništvo lokalnih zajednica kako bi se mogla izvršiti promjena namjene toga zemljišta“, rekao je Pravobranilac Republike Srpske.
Načelnik Đurević je istakao da je saradnja ove opštine sa Pravobranilaštvom Republike Srpske izvanredna. Takođe, on je rekao da je lokacija Uzamnica u neposrednoj blizini hidroelektrane „Višegrad“ veoma značajna s obzirom na to da opština Višegrad nema površine koje bi mogla koristiti za privredne svrhe.
„Imamo ideje za taj prostor, u narednom periodu će one biti konkretizovane i ići će se u njihovu realizaciju“, naveo je načelnik Đurević.