Pravobranilaštvo Republike Srpske nastavlja saradnju sa UNIBL

Pravobranilac Republike Srpske doc. dr Milimir Govedarica razgovarao je 9.februara 2023.godine sa delegacijom Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) predvođenom rektorom prof. dr Radoslavom Gajaninom o nastavku saradnje sa oba Javna univerziteta u Republici Srpskoj i fukcionisanjem Kancelarije za saradnju sa Univerzitetom i edukaciju Pravobranilašta Republike Srpske.
Tokom sastanka održanog u Pravobranilaštvu Republike Srpske, sagovornici su se složili da je dosadašnja saradnja ove dvije institucije na visokom nivou i istaknuta je potreba za daljim omogućavanjem obavljanja pripravničkog staža za najbolje diplomce sa oba Pravna fakulteta, kao i edukacijom studenata u Kancelariji koja će služiti za edukaciju i obavljanje stručne prakse.
Ovom prilikom kao znak iskrene zahvalnosti i uspješne saradnje rektor prof. dr Radoslav Gajanin darovao je Pravobranilaštvu Republike Srpske 16 fotografija zabilježenih objektivom studenata Univerziteta.
Takođe, sastanku su prisustvovali generalni sekretar Univerziteta mr Đorđe Markez, viši stručni saradnik za razvoj preduzetništva UNIBL Predrag Govedarica i pomoćnik pravobranioca Republike Srpske Branko Bera

PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE