Стручно усавршавање запослених у Правобранилаштву Републике Српске на 24. Зимској школи европског права на Златибору

Запослени у Правобранилаштву су учествовали у раду 24. Зимске школе европског права, која је одржана у периоду од 28. фебруара до 3. марта 2024. године на Златибору.
Предавања су била организована у три тематске цијелине: актуелни односи Србије и Европске уније, актуелна питања у катастру Републике Српске и актуелна питања у електропривреди Републике Српске.
Такође, учесници су детаљније разматрали теме у вези са питањима непокретне имовине у Републици Српској, провођење правних послова у јавним евиденцијама а чији су предмет непокретности у својини Републике Српске, питања споразума сукцеције, правни статус Републике Српске, примјена Закона о привременој забрани располагања државном имовином Републике Српске и многе друге теме.
Предавачи на 24. Зимској школи европског права на Златибору били су еминенти правници из региона попут академика проф. др Радован Вукадиновић, проф. др Слободан Самарџић, академик проф. др Витомир Поповић, проф. др Енес Хашић, проф. др Зорица Дрљача, и многи други. Један од предавача био је Замјеник правобраниоца Републике Српске Милан Радујко, који је говорио на тему „Право Републике Српске да заштити своје имовинско-правне интересе“.
Заједнички циљ свих учесника је био размјена знања и идеја, као и адекватан увид у проблем заштите имовинско-правних интереса Републике Српске и разумијевање правне ситуацију у којој се Република Српска тренутно налази.


ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ