Konkursi za zapošljavanje

Konkursi za zapošljavanje


12.06.2020.

19.12.2016.

07.09.2016.

25.12.2015.

25.12.2015.

10.12.2015. Konačna rang lista kandidata po javnom konkursu broj JP-534-15.
10.12.2015. Spisak kandidata po javnom konkursku broj JP-534/15 koji nisu ostvarili više od 50% ukupno mogućih bodova.