Контакти

Контакти


ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Владике Платона бб
78000 Бања Лука
Тел: +387 (0) 51/493-600
Факс: +387 (0) 51/810-290
Електронска пошта:prs@pravobranilastvors.net
Радно вријеме: од 07:30 до 15:30 часова

ПРАВОБРАНИЛАЦ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Владике Платона бб
78000 Бања Лука
Правобранилац – Милимир Говедарица
Тел: +387 (0) 51/493-600
Факс: +387 (0) 51/810-290
Електронска пошта:milimir.govedarica@pravobranilastvors.net
КАБИНЕТ ПРАВОБРАНИОЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Владике Платона бб
78000 Бања Лука
Замјеник правобраниоца – Љиљана Грбић
Телефон: +387 (0) 51/493-602
Факс: +387 (0) 51/810-290
Електронска пошта:prs@pravobranilastvors.net
Електронска пошта:ljiljana.grbic@pravobranilastvors.net
Технички секретар
Телефон: +387 (0) 51/493-600
Факс: +387 (0) 51/810-290
Електронска пошта:tehnicki.sekretar@pravobranilastvors.net
СЕКРЕТАРИЈАТ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Владике Платона бб
78000 Бања Лука
Секретар – Бранка Зец
Тел: +387 (0) 51/493-603
Факс: +387 (0) 51/810-290
Електронска пошта:branka.smoljic@pravobranilastvors.net
РАЧУНОВОДСТВО ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Владике Платона бб
78000 Бања Лука
Тел: +387 (0) 51/493-659, 493-660
Факс: +387 (0) 51/810-290
Електронска пошта:racunovodstvo@pravobranilastvors.net
Шеф Рачуноводства – Драженка Пуцар
Тел: +387 (0) 51/493-605
Факс: +387 (0) 51/810-290
Електронска пошта:drazenka.pucar@pravobranilastvors.net
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ
Владике Платона бб
78000 Бања Лука
Тел:+387 (0) 51/493-640, 493-641, 493-643
Факс: +387 (0) 51/810-189
Помоћник правобраниоца – Борко Томецић
Тел:+387 (0) 51/493-604
Факс: +387 (0) 51/810-189
Електронска пошта:
СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА БАЊА ЛУКА
Владике Платона бб
78000 Бања Лука
Телефон: +387 (0) 51/493-696
Факс: +387 (0) 51/810-149
Протокол: +387 (0) 51/493-664
Електронска пошта:sz.banjaluka@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Милан Ракита
Замјеник правобраниоца – Зоран Гвозденовић
Телефон: +387 (0) 51/493-696
Факс: +387 (0) 51/810-149
Технички секретар – Нада Аћимовић
Телефон: +387 (0) 51/493-696
Факс: +387 (0) 51/810-149
Електронска пошта:sz.banjaluka@pravobranilastvors.net
СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА БИЈЕЉИНА
Вука Караџића број 3.
76300 Бијељина
Тел/Факс:+387 (0) 55/202-513
Електронска пошта:sz.bijeljina@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Милан Радујко
Тел/Факс:+387 (0) 55/202-513
Електронска пошта:milan.radujko@pravobranilastvors.net
СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ДОБОЈ
Цара Душана 73 А.
74000 Добој
Тел/Факс:+387 (0) 53/241-133
Електронска пошта:sz.doboj@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Стојан Радић
Тел/Факс:+387 (0) 53/241-133
Електронска пошта:stojan.radic@pravobranilastvors.net
СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ПРИЈЕДОР
Јована Рашковића број 6.
79000 Приједор
Тел:+387 (0) 52/231-414
Факс:+387 (0) 52/233-231
Електронска пошта:sz.prijedor@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Бојана Рауш Пилиповић
Тел:+387 (0) 52/231-414
Факс:+387 (0) 52/233-231
Електронска пошта:
СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ФОЧА
Моме Кочевића бб
73300 Фоча
Тел/Факс:+387 (0) 58/210-604
Електронска пошта:sz.foca@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Александар Ђерић
Тел/Факс:+387 (0) 58/210-604
СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ТРЕБИЊЕ
Краља Петра I Ослободиоца 55
89101 Требиње
Тел/Факс:+387 (0) 59/240-002
Електронска пошта:sz.trebinje@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Зоран Сорајић
Тел/Факс:+387 (0) 59/240-002
Електронска пошта:zoran.sorajic@pravobranilastvors.net
СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Војводе Радомира Путника бб
Тел: 057/327-345
Факс: 057/327-346
Електронска пошта:sz.istocnosarajevo@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Тања Гутаљ
Електронска пошта:
СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ВЛАСЕНИЦА
Светосавска број 12.
75440 Власеница
Тел/Факс:+387 (0) 56/734-540
Електронска пошта:sz.vlasenica@pravobranilastvors.net
Замјеник правобраниоца – Владан Пејановић
Тел/Факс:+387 (0) 56/734-540
Електронска пошта:
Канцеларија за ратне штете Соколац
Цара Лазара бб
71350 Соколац
Тел/Факс:+387 (0) 57/447-484
Skip to content