Јавне набавке за 2019. годину

Јавне набавке за 2019. годину


18.12.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку одржавања и сервисирања моторних возила.
17.12.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива.
07.10.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку путничких аутомобила.
27.08.2019. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.01.2019. године до 31.07.2019. године.
04.07.2019. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.01.2019. године до 31.05.2019. године.
18.06.2019. Измјена и допуна плана набавки за 2019. годину.
25.04.2019. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године.
28.02.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера.
26.02.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у преговарачком поступку без објаве обавјештења, сервисирање моторног возила марке Peugeot Active 301.
26.02.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у преговарачком поступку без објаве обавјештења, сервисирање моторног возила марке Шкода СуперБ.
15.02.2019. План јавних набавки за 2019. годину
15.02.2019. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.10.2018. године до 31.12.2018. године.
05.02.2019. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Вршење услуга сервисирања  моторних возила марке Peugeot 301 Active у гарантном року
05.02.2019. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Вршење услуга сервисирања  моторног возила марке Шкода СуперБ у  гарантном року
Skip to content