Јавне набавке за 2018. годину

Јавне набавке за 2018. годину


21.12.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку погонског горива.
20.12.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала.
20.12.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку одржавања и сервисирања моторних возила.
11.10.2018. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године.
12.09.2018. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.08.2018. године до 31.08.2018. године.
14.08.2018. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.06.2018. године до 30.06.2018. године.
08.08.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку аутомобила.
08.08.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку аутомобила.
12.06.2018. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.05.2018. године до 31.05.2018. године.
25.05.2018. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.04.2018. године до 30.04.2018. године.
25.04.2018. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.03.2018. године до 31.03.2018. године.
25.03.2018. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.02.2018. године до 28.02.2018. године.
23.03.2018. Позив за достављање понуда за пружање услуга хотелског смјештаја.
25.01.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера.
23.01.2018. Образац реализације уговора Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.11.2017. године до 31.12.2017. године.
Skip to content