Организација

Организација


Послови из надлежности Правобранилаштва Републике Српске обављају се у основним организационим јединицама:

 1. Сједиште замјеника правобраниоца Бања Лука, које обухвата подручје мјесне надлежности основног суда у Бањој Луци, Градишки, Српцу, Лакташима, Котор Варошу, Прњавору и Мркоњић Граду, односно Окружног привредног суда у Бањој Луци,
 2. Сједиште замјеника правобраниоца Бијељина, које обухвата подручје мјесне надлежности основног суда у Бијељини, Лопарама, Зворнику и Брчко Дистрикту БиХ, односно Окружног привредног суда у Бијељини,
 3. Сједиште замјеника правобраниоца Добој, које обухвата подручје мјесне надлежности основног суда у Добоју, Дервенти, Теслићу, Модричи и Шамцу, односно подручје Окружног привредног суда у Добоју,
 4. Сједиште замјеника правобраниоца Приједор, које обухвата подручје мјесне надлежности основног суда у Приједору, Козарској Дубици и Новом Граду, те за подручје Окружног привредног суда у Приједору,
 5. Сједиште замјеника правобраниоца Фоча, које обухвата подручје мјесне надлежности основног суда у Фочи, Вишеграду и Рогатици,
 6. Сједиште замјеника правобраниоца Требиње, које обухвата подручје мјесне надлежности основног суда у Требињу и Невесињу, односно Окружног привредног суда у Требињу,
 7. Сједиште замјеника правобраниоца Источно Сарајево, које обухвата подручје мјесне надлежности основног суда у Сокоцу и Источном Новом Сарајеву, односно Окружног привредног суда у Источном Сарајеву,
 8. Сједиште замјеника правобраниоца Власеница, које обухвата подручје мјесне надлежности основног суда у Власеници и Сребреници.
 9. Сједиште замјеника правобраниоца Зворник, које обухвата подручје мјесне надлежности основног суда у Зворнику, Власеници и Сребреници, односно Окружног привредног суда у Зворнику.

Послови из надлежности Правобранилаштва Републике Српске се обављају  у посебним организационим јединицама:

 1. Кабинет правобраниоца Републике Српске,
 2. Секретаријат Правобранилаштва,
 3. Рачуноводство Правобранилаштва,
 4. Одјељење за експропријацију.

Сједиште замјеника

Oбавља све послове из надлежности Правобранилаштва Републике Српске које су утврђене низом закона и других општих правних аката, осим послова који се обављају у Кабинету правобраниоца Републике Српске. ( члан 7. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Правобранилаштву Републике Српске).

Кабинет правобраниоца Републике Српске

Кабинет правобраниоца Републике Српске обавља послове из надлежности правобраниоца, који врши функцију Правобранилаштва Републике Српске. То су послови управе којима се обезбјеђује унутрашње пословање и вођење евиденција у органу и послови којима се обезбјеђују потребни  услови за рад и пословање Правобранилаштва: стручни, нормативни, савјетодавни, протоколарни, послови административно – техничке природе и други послови које одреди правобранилац.   (члан 8. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Правобранилаштву Републике Српске).

Секретаријат Правобранилаштва

Секретаријат обавља послове од заједничког интереса за Правобранилаштво, којима се обезбјеђује законит, ефикасан и усклађен рад, а то су: израда интерних аката и надзор усклађености истих са законима и другим прописима, правни и општи послови, кадровски послове из радних односа и организације рада, послови јавних набавки, надзор над провођењем канцеларијског пословања, послови статистике и вођења евиденција, материјално-технички послови, послови из архивске дјелатности. ( члан 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Правобранилаштву Републике Српске).

Рачуноводство

Рачуноводство обавља рачуноводствено – финансијске послове за потребе Правобранилаштва Републике Српске, и друге послове у сладу са законом, другим прописима и налогом правобраниоца Републике Српске. (члан 10. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Правобранилаштву Републике Српске).

Одјељење за експропријацију

Одјељење зa експропријaцију обавља стручне послове на рјешавању имовинско-правних односа на подручју Републике Српске, у поступку експропријације непокретности, за изградњу објеката од општег интереса, односно извођење радова од општег интереса, учествује у управним и судским поступцима ради одређивања накнаде за експроприсану непокретност, уз обавезу да предузима правна средства и радње у циљу заштите имовинских интереса корисника експропријације у свим фазама поступка, и низ других послова.  ( члан 11 . Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Правобранилаштву Републике Српске).

Руковођење

 • Функцију Правобранилаштва Републике Српске врши правобранилац, који руководи радом и представља Правобранилаштво у складу са Законом о Правобранилаштву Републике Српске.
 • Радом Сједишта замјеника руководи замјеник правобраниоца.
 • Радом Кабинета правобраниоца Републике Српске руководи замјеник правобраниоца.
 • Радом Секретаријата Правобранилаштва руководи секретар Правобранилаштва.
 • Радом Рачуноводства руководи шеф Рачуноводства.
 • Радом Одјељења за експропријацију руководи замјеник правобраниоца.

У Сједишту замјеника и у Кабинету правобраниоца Републике Српске гдје се налази више замјеника правобраниоца, правобранилац писменим актом – овлаштењем, одређује који од замјеника правобраниоца руководи радом сједишта замјеника, односно, руководи радом Кабинета правобраниоца Републике Српске.

Организациони дијаграм

Skip to content