Nosioci pravobranilačke funkcije

Nosioci pravobranilačke funkcije


 

Pravobranilac Republike Srpske
Pravobranilac – Milimir Govedarica
Vuka Karadžića broj 4.
78000 Banja Luka
Telefon:+387 (0) 51/247-403
Faks:+387 (0) 51/247-493
Elektronska pošta:milimir.govedarica@pravobranilastvors.net

 

Kabinet pravobranioca Republike Srpske
Zamjenik pravobranioca – Ljiljana Grbić
Vuka Karadžića broj 4.
78000 Banja Luka
Telefon:+387 (0) 51/247-402
Faks:+387 (0) 51/247-493
Elektronska pošta:prs@pravobranilastvors.net

 

Sjedište zamjenika Banja Luka
Zamjenik pravobranioca
Kralja Alfonsa XIII broj 11.
78000 Banja Luka
Telefon:+387 (0) 51/233-511
Faks:+387 (0) 51/305-186

 

Sjedište zamjenika Bijeljina
Zamjenik pravobranioca – Milan Radujko
Vuka Karadžića broj 3.
76300 Bijeljina
Tel/Faks:+387 (0) 55/202-513

 

Sjedište zamjenika Doboj
Zamjenik pravobranioca – Milkica Garić
Svetog Save broj 22.
74000 Doboj
Tel/Faks:+387 (0) 53/241-133

 

Sjedište zamjenika Prijedor
Zamjenik pravobranioca – Zoran Basrak
Jovana Raškovića broj 6.
79000 Prijedor
Tel:+387 (0)52/231-414
Faks:+387 (0) 52/233-231

 

Sjedište zamjenika Foča
Zamjenik pravobranioca – Slavojka Mandić
Mome Kočevića bb
73300 Foča
Tel/Faks:+387 (0) 58/210-604

 

Sjedište zamjenika Trebinje
Zamjenik pravobranioca – Zoran Sorajić
Stepe Stepanovića bb
89101 Trebinje
Tel/Faks:+387 (0) 59/240-002

 

Sjedište zamjenika Istočno Sarajevo
Zamjenik pravobranioca – Slađana Kosmajac
Serdara Janka Vukotića bb
71420 Pale
Tel/Faks:+387 (0) 57/227-173

 

Sjedište zamjenika Vlasenica
Zamjenik pravobranioca – Nikola Milić
Svetosavska broj 12.
75440 Vlasenica
Tel/Faks:+387 (0) 56/734-540

 

Odjeljenje za eksproprijaciju
Zamjenik pravobranioca – mr Vojo Pavičić
Vuka Karadžića broj 4.
78000 Banja Luka
Telefon:+387 (0) 51/247-490
Faks:+387 (0) 51/247-493