Носиоци правобранилачке функције

Носиоци правобранилачке функције


Правобранилац Републике Српске
Правобранилац – Милимир Говедарица
Владике Платона бб
78000 Бања Лука
Телефон:+387 (0) 51/493-600
Факс:+387 (0) 51/810-290
Електронска пошта:milimir.govedarica@pravobranilastvors.net
Кабинет правобраниоца Републике Српске
Замјеник правобраниоца – Љиљана Грбић
Владике Платона бб
78000 Бања Лука
Телефон:+387 (0) 51/493-602
Факс:+387 (0) 51/810-290
Електронска пошта:prs@pravobranilastvors.net
Електронска пошта:ljiljana.grbic@pravobranilastvors.net
Сједиште замјеника Бања Лука
Замјеник правобраниоца
Краља Алфонса XIII број 11.
78000 Бања Лука
Телефон:+387 (0) 51/233-511
Факс:+387 (0) 51/305-186
Сједиште замјеника Бијељина
Замјеник правобраниоца – Милан Радујко
Вука Караџића број 3.
76300 Бијељина
Тел/Факс:+387 (0) 55/202-513
Електронска пошта:milan.radujko@pravobranilastvors.net
Сједиште замјеника Добој
Замјеник правобраниоца – Милкица Гарић
Светог Саве брoj 22.
74000 Добој
Тел/Факс:+387 (0) 53/241-133
Електронска пошта:milkica.garic@pravobranilastvors.net
Сједиште замјеника Приједор
Замјеник правобраниоца – Зоран Басрак
Јована Рашковића број 6.
79000 Приједор
Тел:+387 (0)52/231-414
Факс:+387 (0) 52/233-231
Електронска пошта:zoran.basrak@pravobranilastvors.net
Сједиште замјеника Фоча
Замјеник правобраниоца – Славојка Мандић
Моме Кочевића бб
73300 Фоча
Тел/Факс:+387 (0) 58/210-604
Електронска пошта:slavojka.mandic@pravobranilastvors.net
Сједиште замјеника Требиње
Замјеник правобраниоца – Зоран Сорајић
Степе Степановића бб
89101 Требиње
Тел/Факс:+387 (0) 59/240-002
Електронска пошта:zoran.sorajic@pravobranilastvors.net
Сједиште замјеника Источно Сарајево
Замјеник правобраниоца – Слађана Космајац
Сердара Јанка Вукотића бб
71420 Пале
Тел/Факс:+387 (0) 57/227-173
Електронска пошта:sladjana.kosmajac@pravobranilastvors.net
Сједиште замјеника Власеница
Замјеник правобраниоца – Никола Милић
Светосавска број 12.
75440 Власеница
Тел/Факс:+387 (0) 56/734-540
Електронска пошта:nikola.milic@pravobranilastvors.net
Одјељење за експропријацију
Замјеник правобраниоца – мр Војо Павичић
Владике Платона бб
78000 Бања Лука
Телефон:+387 (0) 51/493-606
Факс:+387 (0) 51/810-189
Електронска пошта:vojo.pavicic@pravobranilastvors.net
Skip to content