Извјештај

Извјештај


Правобранилаштво Републике Српске на основу члана 13. став 1. Закона о Правобранилаштву Републике Српске, о свом раду подноси годишњи извјештај Народној скупштини Републике Српске.

Windows-7-zip icon Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске од 01.01.2014. до 31.12.2014. годинe-усвојен закључком број: 02/1-021-1035/15 од 10. 09. 2015. године („Службени гласник Републике Српске“, број 78/15).
Skip to content