KONTAKTI

Kontakti


PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE
Vuka Karadžića broj 4
78000 Banja Luka
Tel: +387 (0) 51/247-403
Faks: +387 (0) 51/247-493
Elektronska pošta:prs@pravobranilastvors.net
Radno vrijeme: od 08 do 16 časova

PRAVOBRANILAC REPUBLIKE SRPSKE
Vuka Karadžića broj 4
78000 Banja Luka
Pravobranilac – Milimir Govedarica
Tel: +387 (0) 51/247-403
Faks: +387 (0) 51/247-493
Elektronska pošta:milimir.govedarica@pravobranilastvors.net
KABINET PRAVOBRANIOCA REPUBLIKE SRPSKE
Vuka Karadžića broj 4
78000 Banja Luka
Zamjenik pravobranioca – Ljiljana Grbić
Telefon: +387 (0) 51/247-402
Faks: +387 (0) 51/247-493
Elektronska pošta:prs@pravobranilastvors.net
Tehnički sekretar
Telefon: +387 (0) 51/247-403
Faks: +387 (0) 51/247-493
Elektronska pošta:tehnicki.sekretar@pravobranilastvors.net
SEKRETARIJAT PRAVOBRANILAŠTVA
Vuka Karadžića broj 4
78000 Banja Luka
Sekretar – Branka Zec
Tel: +387 (0) 51/247-761
Faks: +387 (0) 51/247-493
RAČUNOVODSTVO PRAVOBRANILAŠTVA
Vuka Karadžića broj 4
78000 Banja Luka
Tel: +387 (0) 51/247-486, 247-484
Faks: +387 (0) 51/247-493
Šef Računovodstva – Draženka Pucar
Tel: +387 (0) 51/247-486
Faks: +387 (0) 51/247-493
ODJELjENJE ZA EKSPROPRIJACIJU
Vuka Karadžića broj 4
78000 Banja Luka
Tel:+387 (0) 51/247-490, 247-492, 247-488, 247-738, 247-489, 247-763
Faks: +387 (0) 51/247-493
Načelnik odjeljenja – mr Vojo Pavičić
Tel:+387 (0) 51/247-490
Faks: +387 (0) 51/247-493
SJEDIŠTE ZAMJENIKA BANJA LUKA
Kralja Alfonsa XIII br.11.
78000 Banja Luka
Telefon: +387 (0) 51/233-510, 218-858, 216-240
Faks: +387 (0) 51/218-282
Zamjenik pravobranioca – Milan Rakita
Telefon: +387 (0) 51/233-511
Faks: +387 (0) 51/218-282
Tehnički sekretar – Nada Aćimović
Telefon: +387 (0) 51/233-510, 218-858, 216-240
Faks: +387 (0) 51/218-282
Kancelarija za ratne štete Banja Luka
Kralja Petra I Karadjordjevića – Prolaz kod broja 86 – desno, službeni ulaz, IV sprat
Zgrada preko puta Glavne pošte
78000 Banja Luka
Telefon: +387 (0) 51/219-866, 219-393
Faks: +387 (0) 51/219-866
SJEDIŠTE ZAMJENIKA BIJELjINA
Vuka Karadžića broj 3.
76300 Bijeljina
Tel/Faks:+387 (0) 55/202-513
Zamjenik pravobranioca – Milan Radujko
Tel/Faks:+387 (0) 55/202-513
SJEDIŠTE ZAMJENIKA DOBOJ
Svetog Save broj 22.
74000 Doboj
Tel/Faks:+387 (0) 53/241-133
Zamjenik pravobranioca – Stojan Radić
Tel/Faks:+387 (0) 53/241-133
SJEDIŠTE ZAMJENIKA PRIJEDOR
Jovana Raškovića broj 6.
79000 Prijedor
Tel:+387 (0) 52/231-414
Faks:+387 (0) 52/233-231
Zamjenik pravobranioca – Željko Petković
Tel:+387 (0) 52/231-414
Faks:+387 (0) 52/233-231
Elektronska pošta:
SJEDIŠTE ZAMJENIKA FOČA
Mome Kočevića bb
73300 Foča
Tel/Faks:+387 (0) 58/210-604
Zamjenik pravobranioca – Aleksandar Djerić
Tel/Faks:+387 (0) 58/210-604
SJEDIŠTE ZAMJENIKA TREBINJE
Stepe Stepanovića bb
89101 Trebinje
Tel/Faks:+387 (0) 59/240-002
Zamjenik pravobranioca – Zoran Sorajić
Tel/Faks:+387 (0) 59/240-002
SJEDIŠTE ZAMJENIKA ISTOČNO SARAJEVO
Vojvode Radomira Putnika bb
Tel: 057/327-345
Faks: 057/327-346
Zamjenik pravobranioca – Tanja Gutalj
Elektronska pošta:
SJEDIŠTE ZAMJENIKA VLASENICA
Svetosavska broj 12.
75440 Vlasenica
Tel/Faks:+387 (0) 56/734-540
Zamjenik pravobranioca – Vladan Pejanović
Tel/Faks:+387 (0) 56/734-540
Elektronska pošta:
Kancelarija za ratne štete Sokolac
Cara Lazara bb
71350 Sokolac
Tel/Faks:+387 (0) 57/447-484