Javne nabavke

Javne nabavke


   

02.11.2021

Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.08.2021. godine do 31.08.2021. godine.

06.10.2021

Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.08.2021. godine do 31.08.2021. godine.

02.09.2021

Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.07.2021. godine do 31.07.2021. godine.

02.08.2021

Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.06.2021. godine do 30.06.2021. godine.

05.07.2021

Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.05.2021. godine do 31.05.2021. godine.

04.06.2021 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.04.2021. godine do 30.04.2021. godine.
07.05.2021 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.03.2021. godine do 31.03.2021. godine.
01.04.2021 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.02.2021. godine do 28.02.2021. godine.
01.03.2021 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2021. godine do 31.01.2021. godine.
23.02.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera.
22.02.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala.
09.02.2021 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.12.2020. godine do 31.12.2020. godine.
20.01.2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva i tečnosti za pranje vjetrobrana.
23.12.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku održavanja i servisiranja motornih vozila.
22.12.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva i tečnosti za pranje vjetrobrana
22.12.2020 Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobrana za LOT 1 i LOT 6
12.12.2020 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.010.2020. godine do 30.11.2020. godine.
11.10.2020 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01-09-2020. godine do 30.09.2020. godine
11.09.2020 Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.08.2020. godine do 31.08.2020. godine.
11.08.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja.
11.08.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja tri motorna vozila marke KIA RIO u garantnom roku.

11.08.2020

Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.07.2020. godine do 31.07.2020. godine.
04.08.2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja informatičke opreme.
03.08.2020 TENDERSKA DOKUMENTACIJA Vršenje usluga servisiranja motornog vozila marke Kia Rio u garantnom roku
03.08.2020 Poziv za dostavu zahtjeva za učešće.
10.07.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.06.2020. godine do 30.06.2020. godine.
10.06.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.05.2020. godine do 31.05.2020. godine.
10.05.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.04.2020. godine do 30.04.2020. godine.
10.04.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine.
10.03.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2020. godine do 29.02.2020. godine.
06.03.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2020. godine do 31.01.2020. godine.
02.03.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera za štampače, fotokopir i faks aparate.
27.02.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala.
21.02.2020. TENDERSKA DOKUMENTACIJA Vršenje usluga servisiranja motornog vozila marke Škoda SuperB u garantnom roku
21.02.2020. Poziv za dostavu zahtjeva za učešće.
10.01.2020. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.08.2019. godine do 31.12.2019. godine.
18.12.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku održavanja i servisiranja motornih vozila.
17.12.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva.
07.10.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkih automobila.
27.08.2019. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2019. godine do 31.07.2019. godine.
04.07.2019. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine.
18.06.2019. Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019. godinu.
25.04.2019. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine.
28.02.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera.
26.02.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, servisiranje motornog vozila marke Peugeot Active 301.
26.02.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, servisiranje motornog vozila marke Škoda SuperB.
15.02.2019. Plan javnih nabavki za 2019. godinu
15.02.2019. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.10.2018. godine do 31.12.2018. godine.
05.02.2019. TENDERSKA DOKUMENTACIJA – Vršenje usluga servisiranja  motornih vozila marke Peugeot 301 Active u garantnom roku
05.02.2019. TENDERSKA DOKUMENTACIJA – Vršenje usluga servisiranja  motornog vozila marke Škoda SuperB u  garantnom roku
21.12.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pogonskog goriva.
20.12.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala.
20.12.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku održavanja i servisiranja motornih vozila.
11.10.2018. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.09.2018. godine do 30.09.2018. godine.
12.09.2018. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.08.2018. godine do 31.08.2018. godine.
14.08.2018. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.06.2018. godine do 30.06.2018. godine.
08.08.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku automobila.
08.08.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku automobila.
12.06.2018. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.05.2018. godine do 31.05.2018. godine.
25.05.2018. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.04.2018. godine do 30.04.2018. godine.
25.04.2018. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.03.2018. godine do 31.03.2018. godine.
25.03.2018. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.02.2018. godine do 28.02.2018. godine.
23.03.2018. Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga hotelskog smještaja.
25.01.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera.
23.01.2018. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.11.2017. godine do 31.12.2017. godine.
26.12.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku održavanja i servisiranja motornih vozila.
25.12.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku održavanja informatičke opreme.
21.12.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pogonskog goriva.
18.12.2017. Odluka o poništenju postupka javne nabavke.
18.12.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala.
07.09.2017. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.08.2017. godine do 31.08.2017. godine.
31.07.2017. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.06.2017. godine do 30.06.2017. godine.
27.06.2017. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.05.2017. godine do 31.05.2017. godine.
12.06.2017. Poziv za do stavljanje ponuda za usluge tehničkog pregleda službenih vozila.
10.05.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga hotelskog smještaja.
10.05.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za stručno usavršavanje.
05.04.2017. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.03.2017. godine do 31.03.2017. godine.
02.03.2017. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.02.2017. godine do 28.02.2017. godine.
31.01.2017. Plan nabavki Pravobranilaštva RS za 2017. godinu
16.01.2017. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.12.2016. godine do 31.12.2016. godine.
22.12.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja i popravke putničkih motornih vozila.
20.12.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja informatičke opreme.
09.12.2016. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.11.2016. godine do 30.11.2016. godine.
05.12.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pogonsog goriva.
05.12.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala.
05.12.2016.
08.11.2016.
04.10.2016.
03.08.2016.
05.07.2016.
03.06.2016.
16.05.2016.
16.05.2016.
12.05.2016.
 06.04.2016.
 04.04.2016. Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga hotelskog smještaja.
 21.03.2016. Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga hotelskog smještaja.
 16.03.2016. Obrazac realizacije ugovora Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.02.2016. godine do 29.02.2016. godine.
 11.03.2016
 07.03.2016. Poziv za dostavljanje ponuda za usluge tehničkog pregleda službenih vozila.
01.03.2016. Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za održavanje kolegijuma Pravobranilaštva Republike Srpske.
25.12.2015. Odluka o nabavci usluge održavanja računarske opreme.
25.12.2015.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarskog materijala.
21.12.2015.
18.12.2015.
14.12.2015.
14.12.2015.
14.12.2015.
14.12.2015.
07.12.2015.
07.12.2015.
02.12.2015
02.12.2015.