Početna

Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost 26.09.2016.

Slider

Nadležnost

Zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/05, 77/06, 119/08 i 78/11), određuje da poslove zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srpske, grada, opštine i njihovih organa i organizacija, te drugih organa i organizacija koji nemaju svojstvo pravnog lica i nisu upisani u sudski registar, a finansiraju se iz budžeta Republike Srpske, obavlja Pravobranilaštvo Republike Srpske, sa sjedištem u Banjoj Luci (član 3. stav 2.), koje vrši svoju funkciju na osnovu zakona i drugih propisa (član 2.).

Pravna regulativa

PROCESNI ZAKONI

 • Zakon o parničnom postupku
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/03, 85/03,74/05, 63/07, 49/09 i 61/13)
 • Zakon o vanparničnom postupku
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 36/09)
 • Zakon o opštem upravnom postupku
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07 i 50/10)
 • Zakon o upravnim sporovima
  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/05 i 63/11)